scorecardresearch

PKK Yöneticisi: AKP Hükümeti Yalvarmak Zorunda Kaldı

248 izlenme
Kategori Haber
Eklenme Tarihi 3 yıl önce
DilTürkçe
Açıklama
Lice'deki olayları özgürlük kıvılcımı olarak değerlendiren PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, "Bu direnişler sayesiyledir ki, AKP Hükümeti İmralı'ya gitmek, Amed'e gelmek, Önder Apo'ya ve halkımıza yalvarmak zorunda kaldı" dedi.

"HERKES AKLINI BAŞINA ALMALI"

PKK'nın Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, Lice'de çıkan olaylara ilişkin şoke edici sözler söyledi. Lice olaylarını özgürlük kıvılcımı olarak değerlendiren Kalkan, "Halkı tehdit eden, yurtsever halkımız üzerine kurşun yağdırmaya çalışan o sadist, gözü dönmüş kişilikler bilmeliler ki, bunda ısrar ederlerse yapanlardan yaptıklarının hesabı misliyle sorulur. O nedenle herkes aklını başına almalı, haddini bilmeli" ifadelerini kullandı.

"TARİHE İZ BIRAKAN DİRENİŞ"

Lice'de yol kapatma eylemine ilişkin konuşan Kalkan, "Gerçekten de Lice ve Meskan direnişleri daha şimdiden tarihe iz bırakan, önemli sonuçlar veren direnişler haline geldi. Bu direnişler sayesiyledir ki, AKP Hükümeti İmralı'ya gitmek Amed'e gelmek, Önder Apo'ya ve halkımıza yalvarmak zorunda kaldı" dedi.

"DURMAK YOK, MÜCADELEYE DEVAM"

Kal­ka­n söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: "Ön­der Apo'nun öz­gür­lü­ğü ve Kürt so­ru­nun çö­zü­mü­ne ka­dar ke­sin­ti­siz sür­dü­rül­me­si ge­rek­ti­ği gö­rü­şün­de­yiz. Bu te­mel­de di­yo­ruz; dur­mak yok mü­ca­de­le­ye de­vam. Öz­gür­lük di­re­ni­şi sa­de­ce bir­kaç yer­de olma­ma­lı, tüm Kür­dis­tan'a hat­ta Tür­ki­ye'ye, met­ro­pol­le­re, Tür­ki­ye top­lu­mu­nun emek­çi­le­ri­ne ya­yıl­ma­lı­dır. So­nu­na ka­dar bu di­re­ni­şi en zen­gin yön­tem­le­ri kul­la­na­rak sür­dü­re­ce­ği­mi­zi ve 2014 yı­lı­nı mut­la­ka bir za­fer yı­lı, Ön­der Apo ve Kür­dis­tan'ın öz­gür­lük yı­lı ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğiz, di­yo­ruz."